english norsk

Har du sett en BRUGDE?

The Basking Shark Project Brugda er den nest største haien i verden og har en stor ryggfinne,  så hvis du har sett en er det nok ryggfinnen du har sett! Det er vanligst å se finnene bryte vann-overflaten på våren da den svømmer sakte rundt å beiter plankton i overflaten. Hai-Norge har nettopp startet en ny kampanje der vi er ute etter informasjon om utbredelsen til Brugde i norske farvann. Brugda har vært svært tallrik langs Norgeskysten men er nå svært sjelden på grunn av overfiske i tidligere tider og lave reproduksjonsrater. Vi i HAI-Norge ønsker å kartlegge dagens situasjon for denne hai-arten, der all informasjon er fint for oss! Er du en gammel hai-fisker med informasjon om hvor haiene brukte å befinne seg i gamle dager men nå ikke er sett på mange år er dette også nyttig informasjon for oss. Har du fått en Brugde i garn er dette også praktisk informasjon som kan bidra til å bygge opp Norges første nasjonale Brugde observasjons-database.   Det vi er interesserte i er:

 • Alle brugdeobservasjoner som har blitt gjort de siste 5 årene
 • Observasjon av levende brugder
 • Brugder som har satt seg fast i garn
 • Brugder som har blitt skylt opp på land
 • Andre observasjoner, historier eller informasjon.
 • All informasjon er nyttig for oss, også opplysninger om ingen observasjoner!
 • Vi er også interesserte i skinn, gjeller eller lignende, for genetiske studier

 Har du bilde av haien? I så fall er det kjempefint om du kan sende dette til email hidden; JavaScript is required Hva vil vi gjøre med informasjonen vi samler inn?

 • Vi vil starte opp Norges første nasjonale Brugde-register
 • Innledningsvis vil vi forsøke å danne oss et bilde av brugdas utbredelse langs vestkysten, for å forstå hvor brugdene opptrer, og når de beveger seg nær kysten under sin årlige vandring.
 • Dersom vi får hentet inn nok informasjon fra publikum om hvor brugdene befinner seg, vil det etter hvert være mulig å merke og spore brugdene med satellittsendere!
 • Hvis vi får flere genetiske prøver vil vi kunne estimere slektskapsforhold med andre bestander verden rundt, forsøke å kartlegge populasjonsstørrelsen i Norge samt hvor mye genetisk variasjon det er i Norges Brugder i dag i forhold til tidligere tider (via nye og historiske prøver).

Har du informasjon om Brugde? Send det til oss; enten ved å 1)  fylle opp den ELEKTRONISKE SPØRRESKJEMA, ELLER, 2) kopiere besvarelses-skjemaet nedenfor, lime det inn i mailen din der du også kan fylle inn all informasjonen du har så godt det lar seg gjøre, mail det så til email hidden; JavaScript is required, (nå kan du finne skjemaet HER: Brugde form) ELLER, 3)    print ut besvarelses-skjemaet og send det til: HAI Norge, Kurveien 41, 0562 Oslo.   Brugdefakta:

 • Brugda(Cetorhinus maximus) er den nest største fiskearten i verden, og kan bli opptil 12 m
 • Brugda er planktoneter, og er ingen trussel mot mennesker
 • Brugda kan sees om våren og sommeren, når den ”gresser” etter plankton i overflaten.
 • Rundt juni finner vi brugda langs vestkysten av Norge
 • Vi vet svært lite om dens atferd og vandringsmønster, ei eller hvor den blir av om høsten og vinteren!
 • Svært utbredt tidligere, men jakt for lever (olje) og skinn førte til en kollaps i bestanden.
 • Brugda er nå en truet art i norske farvann, og jakt og fangst er forbudt.
Har du sett en Brugde? I så fall er vi veldig glade for all informasjon du deler med oss om hendelsen da dette kan hjelpe oss vedlig i hvor vi aktivt kan søke etter den!

Comments are closed.